مدارک مورد نیاز برای خرید اقساطی در توسن

جهت خرید اقساطی از توسن تهیه و ارسال مدارک زیر پس از تایید ابتدایی سفارش خرید الزامی میباشد. بدیهی است این لیست جهت ارزیابی اعتبار خریدار گرامی، اطمینان از صحت اطلاعات وارده و توانایی پرداخت به موقع اقساط تهیه گردیده است. لذا ضمن عرض پوزش، به دلیل درخواست بانک عامل بابت اطمینان از اعتبار خریدار، از چشم پوشی آن معذوریم. خریدار باید اسکن و یا تصویر مدارک زیر را در پروفایل خود در سایت آپلود نماید و به هنگام تحویل کالای خریداری شده اصل مدارک را به رویت مامور ارسال کالا برساند. لطفا در نظر داشته باشید فقط سه روز جهت تهیه و آپلود مدارک خواسته شده فرصت دارید و پس از آن در صورت عدم ارسال مدارک خرید توسط سیستم ابطال میگردد.

تائیدیه هویت خریدار

  • تصویر و یا اسکن شناسنامه خریدار

  • تصویر و یا اسکن کارت ملی خریدار (روی کارت و پشت آن)

تائیدیه محل سکونت خریدار

  • تصویر و یا اسکن سند مسکونی (که فقط به نام خود شخص، همسر، پدر یا مادر می تواند باشد)

یا (یکی از این دو) :

  • تصویر و یا اسکن اجاره نامه معتبر (که فقط به نام خود شخص، همسر، پدر یا مادر می تواند باشد)

و به همراه :

  • تصویر و یا اسکن یکی از قبوض برق، آب، ... (که به نام خود شخص، همسر، پدر یا مادر و یا صاحبخانه ای که قرارداد اجاره به نام او میباشد می تواند باشد)

تائیدیه شغل خریدار

لازم به ذکر است تهیه و ارسال دو مورد از موارد زیر کافی میباشد.

  • تصویر و یا اسکن اصل گواهی اشتغال به کار بر روی سربرگ همراه با مهر و امضای مسئول مربوطه از سوی کارفرمای خریدار خطاب به شرکت توسن

  • فیش حقوقی مهر شده

  • تصویر و یا اسکن صفحه اول دفترچه بیمه (برگه مشخصات همراه با عکس)

  • پرینت گردش حساب شش ماهه خریدار

سفته با امضا و اثر انگشت خریدار

 بر اساس اعلام بانک عامل شرکت توسن موظف به تهیه سفته به مبلغ دو برابر قیمت نقدی کالای فروخته شده و اخذ امضا و اثر انگشت خریدار جهت ضمانت فروش اقساطی میباشد. لذا سفته توسط شرکت توسن تهیه و به هنگام تحویل کالای خریداری شده، خریدار موظف به امضا و ثبت اثر انگشت خود میباشد.